Category: ที่พักนครนายก

ที่พักนครนายก

ที่พักนครนายก ตำบลหินตั้งที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสุดงดงาม

สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่พักนครนายก ตำบลหินตั้งจังหวัดนครนายกโดยที่นี่นั้นถูกก่อตั้งจากมูลนิธิชัยพัฒนาได้ทำการจัดซื้อที่ดินจำนวนกว่าสิบสี่ไร่ ใช้เป็นศูนย์การเยนรู้ทางการเกษตรโดยตั้งชื่อโครงการศูนย์นันทนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติตามแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และเพิ่มพูนความรู้ของชาวบ้านในพื้นที่และให้ความรู้ให้กับประชาชน นักเรียนและนักศึกษาเพื่อที่จะได้เข้ามาศึกษาการทำเกษตรตามแนวทางพระราชดำริโดยที่นี่นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวแนวธรรมชาติและโครงการเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวและเพื่อศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตรโดยที่นี่นั้นมีจุดประสงค์ก่อตั้งเพื่อเผยแพร่แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมและพลังงานและสาธิตความเป็นอยู่วิถีไทยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและบริการการฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยที่ศูนย์ศึกษาทางการเกษตรนั้นเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดโดยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกภาคส่วนเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่พักนครนายก

โดยภายในโครงการ รีสอร์ท นครนายก นั้นจะมีการจัดกิจกรรมการอบรมและเผยแพร่แนวคิดเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ทุกได้เข้าใจหลักการและการนำไปใช้ให้เข้าได้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถน้ำเรื่องราวการอบรมสามารถใช้ทฤษฎีได้กับชีวิตจริงและสามารถนำบทเรียนและความรู้ทางการเกษตรนำกลับมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งการเข้าร่วมการอบรมนั้นยังช่วยเหลือประชาชนให้กินดีอยู่ดีและเป็นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทางการเกษตรให้ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนเป็นยังไงกันบ้างกับศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ แต่ขณะเดียวกันกลับเป็นที่น่าสนใจมาก เพราะศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเป็นแหล่งองค์ความรู้วิชาการเกษตรที่หลากหลายมีคณะทั้งชาวบ้านและหน่วยงานราชการมาศึกษาดูงานและได้รับเอาความรู้นำกลับไปพัฒนาตนเองโดยตลอด ภายในศูนย์ร่มรื่นห้อมล้อมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ใบไม้ บึงน้ำลำธารเป็นสถานที่ผ่อนคลายจิตใจของเราอย่างไม่รู้ตัวเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่เที่ยวจังหวัดนครนายกที่เรานำมาแนะนำให้หลายหลายคนได้รู้จักเพราะอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายหลายคนยังไม่รู้จักหรือไม่อาจจะกล้าเข้าไปเที่ยวเพราะอาจจะสงสัยว่าไปเที่ยวได้ด้วยหรอ หากใครหลายคนอยากจะแวะมาพักผ่อนหรือมาพักผ่อนกับธรรมชาติที่สวยงามกับความสมบูรณ์ ที่พักนครนายก ธรรมชาติที่สวยงามและได้รับความรู้ทางการเกษตรกลับไปด้วยนะ…